Khuyến khích các đơn vị, tổ chức, cá nhân tổ chức tiêm chủng vaccine COVID-19

Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 về mua và sử dụng vaccine phòng COVID-19, Chính phủ khuyến khích các đơn vị đủ điều kiện tổ chức tiêm chủng tự nguyện cho tập thể, cá nhân có yêu cầu và tự trả chi phí tiêm chủng.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM