Lợi nhuận trước thuế của LienVietPostBank đạt hơn 2.000 tỷ đồng

Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) đạt 2.037 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong nhóm tương đồng về quy mô lợi nhuận như VIB, TPBank, OCB. So với kế hoạch cả năm, LienVietPostBank đã hoàn thành hơn hai phần ba chỉ tiêu lợi nhuận.
Thu thuần dịch vụ, cho vay và kinh doanh ngoại hối là ba nhân tố chính góp phần mang lại mức tăng trưởng về lợi nhuận cho ngân hàng. 6 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần đạt 4.231 tỷ đồng, tăng gần phân nửa so với cùng kỳ.
Thời gian qua, cơ cấu thu nhập của ngân hàng chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng thu ngoài lãi, giảm phụ thuộc vào hoạt động tín dụng. Nhờ thế, nhà băng này có thêm 86% lãi thuần từ hoạt động dịch vụ so với cùng kỳ, ghi nhận 390 tỷ đồng. Trong đó, thu phí hoa hồng bảo hiểm tăng gần 90%. LienVietPostBank tiếp tục nằm trong top các đơn vị có tốc độ tăng trưởng bán bảo hiểm qua ngân hàng (bancassurance) nhanh nhất thị trường.
Ngoài ra, các hoạt động dịch vụ khác của LienVietPostBank cũng ghi nhận mức tăng trưởng tốt, đặc biệt là mảng thẻ và ngân hàng số. Đồng thời, ngân hàng cũng chú trọng tăng nguồn thu từ các hoạt động khác như kinh doanh ngoại tệ, mua bán chứng khoán để đa dạng hóa nguồn thu.
Nhân viên LienVietPostBank đang tư vấn về dịch vụ thẻ cho khách hàng. Ảnh: LPB.
Tính đến cuối tháng 6, LienVietPostBank có tổng tài sản 255.497 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm và đạt hơn 90% kế hoạch năm nay. Trong đó, cho vay khách hàng chiếm gần ba phần tư tổng tài sản. Số dư tiền gửi của khách hàng tăng gần 7% so với đầu năm. Huy động vốn thị trường 1 vượt 221.500 tỷ đồng.
Số dư nợ xấu của ngân hàng vào cuối kỳ tăng 1,2% lên 2.557 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm, LienVietPostBank phải trích gần 616 tỷ đồng cho chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, tăng gần 3 lần so với cùng kỳ. Tuy vậy, chất lượng tín dụng vẫn được cải thiện khi tỷ lệ nợ xấu giảm còn 1,34%, thấp hơn mức 1,43% vào cuối năm 2020.
Thu Hà-t/h
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM