MBS đặt kế hoạch lãi trước thuế 450 tỷ đồng trong năm 2021

Theo tài liệu ĐHCĐ được công bố, CTCK MBS dự báo tăng trưởng GDP năm 2021, các hoạt động kinh tế – xã hội sẽ hồi phục mạnh hơn năm trước. Dù vậy, các yếu tố này sẽ phụ thuộc vào (1) Khả năng kiểm soát dịch bệnh của thế giới và Việt Nam, (2) Hiệu quả của các gói hỗ trợ, (3) Hợpt ác quốc tế trong phòng chống dịch và khôi phục kinh tế.
Chính phủ đã đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 2021 dự kiến ở mức 6,5%, tương đồng với dự báo của các tổ chức quốc tế như IMF, World Bank…Chính sách tiền tệ cùng tài khóa tiếp tục được điều hành chủ động, linh hoạt nhằm kiềm chế lạm phá, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô.
Cũng theo MBS, TTCK Việt Nam được hưởng lợi từ môi trường lãi suất thấp trong năm 2020, tuy nhiên năm 2021 có thể đối mặt với áp lực điều chỉnh do mặt bằng giá cổ phiếu đã lên mức tương đối cao (P/E HoSE trên 18 lần so với mức bình quân 3 năm qua là 15 lần). Bên cạnh đó, nếu các NHTW toàn cầu giảm dần các gói kích thích tiền tệ trong năm 2021 sau khi nền kinh tế thế giới phục hồi sẽ ảnh hưởng đến dòng tiền chảy vào TTCK trong nước.
Trong năm 2021, MBS đặt kế hoạch tổng doanh thu 1.300,5 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 450 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 16% và 34% so với thực hiện năm trước. Duy trì ROE tối thiểu 15%, nằm trong top 5 thị phần môi giới và top 3 thị phần IB trên thị trường.
Bên cạnh đó, nhằm tạo động lực cho CBNV với mục tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch, MBS trình ĐHCĐ phê duyệt việc thưởng vượt kế hoạch cho cán bộ nhân viên với mức 20% phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế.
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM