NGÀY SỨC KHỎE THẾ GIỚI: 10 VẤN ĐỀ SỨC KHỎE TOÀN CẦU TRONG NĂM 2021

Dịch COVID-19 đe dọa sẽ cản trở những tiến bộ về sức khỏe trên toàn cầu đã đạt được trong 2 thập kỷ qua nên bước vào năm 2021, các quốc gia trên toàn thế giới cần phải tiếp tục chiến đấu với dịch này.
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM