NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC NGHỈ 4 NGÀY DỊP LỄ 30/4 – 1/5

Người lao động sẽ được nghỉ 4 ngày liên tục dịp lễ Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5.

Sau ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 là dịp nghỉ lễ tiếp theo trong năm 2021. 

Theo khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động được nghỉ làm việc 1 ngày (hưởng nguyên lương) trong ngày Giải phóng miền Nam 30/4, ngày Quốc tế lao động 1/5.

Ngày 30/4 và 1/5 năm nay rơi vào thứ Sáu và thứ Bảy nên người lao động làm việc theo chế độ nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật sẽ được nghỉ bù vào thứ Hai của tuần tiếp theo.

Như vậy, trong dịp lễ này, người lao động sẽ được nghỉ 4 ngày liên tục từ 30/4 đến hết 3/5.

Người lao động được nghỉ 4 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5 - 1
Người lao động sẽ được nghỉ 4 ngày liên tục dịp lễ 30/4 – 1/5.

Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đi làm, tiền lương sẽ được tính căn cứ điểm c khoản 1 Điều 98 Bộ luật Lao động năm 2019.

Cụ thể, người lao động làm việc vào ngày nghỉ lễ thì được hưởng ít nhất bằng 300% lương chưa kể tiền lương ngày lễ đối với người lao động hưởng lương ngày. Do vậy, nếu tính cả lương được trả cho ngày nghỉ lễ, người lao động đi làm vào những ngày này sẽ được hưởng ít nhất 400% lương của ngày làm việc bình thường.

Trường hợp đi làm vào ban đêm của ngày lễ: Theo khoản 3 Điều 98 Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động làm thêm giờ vào ban đêm sẽ được hưởng thêm lương làm việc vào ban đêm và lương làm thêm giờ của công việc bình thường, đồng thời được hưởng thêm 20% tiền lương của công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc đó.

Như vậy, người lao động làm việc vào ban đêm của ngày 30/4 và 1/5 được hưởng tối thiểu 490% lương của ngày làm việc bình thường (nếu tính cả lương của ngày nghỉ).

TÙNG LÂM

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM