Hà Nội có thêm 2 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa bổ sung thêm 8 di sản văn hóa phi vật thể, thuộc 5 loại hình: Nghề thủ công truyền thống, lễ hội truyền thống, nghệ thuật trình diễn dân gian, tập quán xã hội và tín ngưỡng, tri thức dân gian vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Theo đó, Hà Nội có thêm nghề quỳ vàng bạc Kiêu Kỵ, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm và hội thổi cơm thi Thị Cấm, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm được ghi tên vào danh mục lần này.
Cùng với 2 di sản văn hóa phi vật thể của Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch còn bổ sung thêm vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lễ hội cầu bông của người Kinh, tỉnh Bình Phước; lễ mừng cơm mới của người Mông, tỉnh Yên Bái; múa của người Khơ Mú, tỉnh Điện Biên; nghề làm giày thêu của người Hoa, tỉnh Điện Biên và hát Sli của người Nùng, tỉnh Bắc Kạn; nghề làm tranh thờ của người Dao Đỏ, tỉnh Lào Cai.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các cấp, nơi có di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lần này, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di sản văn hóa phi vật thể theo quy định của pháp luật.
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM