Lựa chọn và đeo khẩu trang đúng cách để phòng, chống dịch Covid-19

Đeo khẩu trang đúng cách là biện pháp hiệu quả hàng đầu để phòng, chống dịch Covid-19. Bộ Y tế đưa ra các hướng dẫn để lựa chọn và đeo khẩu trang đúng cách trong từng hoàn cảnh, thời điểm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM