Đang xem các bài viết theo từ khóa

chống dịch COVID-19.

THÊM 380.000 LƯỢT TẢI ỨNG DỤNG BLUEZONE

Theo thống kê của Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông, đến ngày 29/1, Việt Nam đã có hơn 25 triệu lượt cài đặt ứng dụng Bluezone phòng, chống dịch COVID-19. Đặc biệt, số lượng tải ứng dụng tăng 380.000 lượt so với thời điểm…