Đang xem các bài viết theo từ khóa

ứng dụng Bluezone

THÊM 380.000 LƯỢT TẢI ỨNG DỤNG BLUEZONE

Theo thống kê của Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông, đến ngày 29/1, Việt Nam đã có hơn 25 triệu lượt cài đặt ứng dụng Bluezone phòng, chống dịch COVID-19. Đặc biệt, số lượng tải ứng dụng tăng 380.000 lượt so với thời điểm…