Trẻ em được cấp mã thẻ BHYT tạm thời khi chưa có giấy khai sinh

AĐó là nội dung mới được hướng dẫn tại Thông tư 30/2020/TT-BYT nhằm thực thi một số điều của Nghị định 146/2018/NĐ-CP về BHYT và khắc phục một số khoảng trống thời gian khi trẻ chưa được làm giấy khai sinh.

Theo đó, Khoản 1 Điều 10 Thông tư này quy định: Trẻ sau khi sinh ra được hưởng quyền lợi BHYT theo quy định của Luật BHYT, nhưng chưa được cơ quan BHXH cấp thẻ BHYT do chưa làm thủ tục cấp giấy khai sinh thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ghi mã thẻ BHYT tạm thời, gồm các nội dung:

Ảnh minh họa nguồn internet

– Mã đối tượng: ghi ký hiệu là TE;

– Mã mức hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế: ghi ký hiệu là số 1;

– Mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: ghi theo quy định tại Quyết định 124/2004/QĐ-TTg nơi người mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp cư trú hoặc nơi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đặt trụ sở đối với trường hợp trẻ sơ sinh không có người nhận hoặc bị bỏ rơi tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

– Mã định danh y tế: ghi theo quy định tại Quyết định 2153/QĐ-BYT 2020.

Như vậy, trẻ em ngay khi sinh ra dù chưa làm giấy khai sinh cũng được cấp mã thẻ BHYT tạm thời.

Việc ghi tên trong hồ sơ bệnh án để khám bệnh, chữa bệnh và trích chuyển dữ liệu điện tử phục vụ quản lý và giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT đối với trẻ sơ sinh chưa có họ và tên thực hiện như sau:

– Nếu trẻ sơ sinh có mẹ hoặc cha (bố): ghi theo họ và tên của mẹ hoặc của cha (bố);

– Nếu trẻ sơ sinh không có mẹ hoặc cha (bố) nhưng có người giám hộ: ghi theo họ và tên của người giám hộ;

– Nếu trẻ sơ sinh không có người nhận hoặc bị bỏ rơi tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: ghi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi đang thực hiện việc điều trị cho trẻ.

Thông tư này có hiệu lực từ 1/3/2021

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM