Các ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2021

Năm 2021, người lao động có năm dịp nghỉ lễ, Tết. Cũng từ năm nay, dịp Quốc khánh sẽ có thêm một ngày nghỉ.

[Infographic] Toàn bộ các ngày nghỉ lễ, Tết của năm 2021 -0
 
[Infographic] Toàn bộ các ngày nghỉ lễ, Tết của năm 2021 -0
 
[Infographic] Toàn bộ các ngày nghỉ lễ, Tết của năm 2021 -0
 
[Infographic] Toàn bộ các ngày nghỉ lễ, Tết của năm 2021 -0
 
[Infographic] Toàn bộ các ngày nghỉ lễ, Tết của năm 2021 -0
 

 

NGÂN ANH – BẢO AN
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM