Hướng dẫn cá nhân đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử

Công văn 377/TCT-DNNCN nêu rõ cá nhân là người nộp thuế có thể đăng ký tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế bằng một trong 3 hình thức.
Mới đây, tổng cục Thuế đã ban hành Công văn 377/TCT-DNNCN về đẩy mạnh tổ chức triển khai cấp tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế đối với cá nhân.
Theo tổng cục Thuế, số lượng cá nhân đăng ký tài khoản giao dịch điện tử chiếm tỷ lệ rất thấp so với số lượng người nộp thuế là cá nhân mà cơ quan thuế đang quản lý.
Ngoài ra, theo phản ánh, một số chi cục thuế đã từ chối cấp tài khoản giao dịch điện tử cho cá nhân khi người nộp thuế đến giao dịch tại cơ quan thuế bất kỳ gần nhất, gây khó khăn cho người nộp thuế.
Tổng cục Thuế đề nghị Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các bộ phận liên quan tổ chức cấp tài khoản giao dịch điện tử cho cá nhân; đồng thời, tuyên truyền khuyến khích người nộp thuế có mã số thuế chưa có chữ ký số được cấp tài khoản giao dịch điện tử.
Theo đó, Công văn nêu rõ cá nhân là người nộp thuế có thể đăng ký tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế bằng một trong 3 hình thức như sau:
Cách 1: Người nộp thuế đăng ký trực tuyến và đến trực tiếp cơ quan thuế để được phê duyệt và kích hoạt tài khoản giao dịch thuế điện tử.
Trang web thực hiện việc đăng ký: https://canhan.gdt.gov.vn
Cách 2: Đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử qua Cổng Dịch vụ công quốc gia mà không cần đến cơ quan thuế. Hình thức này áp dụng đối với trường hợp cá nhân đã có tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (dự kiến triển khai áp dụng trong tháng 2/2021).
Cách 3: Người nộp thuế đăng ký trực tiếp tại cơ quan thuế.
Các bước thực hiện đăng ký tài khoản giao dịch điện tử theo 3 cách trên được hướng dẫn chi tiết tại phụ lục ban hành kèm theo Công văn 377/TCT-DNNCN.
H.M
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM