Từ ngày 1-7 thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú, tách hộ khẩu có gì mới?

Khi quy định mới có hiệu lực, người dân có thể lựa chọn đăng ký cư trú trực tiếp tại cơ quan công an hoặc qua cổng dịch vụ công. Trong ảnh: Người dân làm thủ tục cấp căn cước công dân tại TP.HCM 
Nếu như 2 dự thảo về tàng thư hồ sơ lưu trú và quy trình đăng ký cư trú chủ yếu quy định về quy trình nội bộ của ngành công an thì dự thảo quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật cư trú và nghị định hướng dẫn thi hành Luật cư trú chứa đựng những quy định “sát sườn” với mỗi người dân.
Được ủy quyền đăng ký
Điều 3 dự thảo quy định chủ hộ hoặc người có yêu cầu có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mình liên hệ với cơ quan đăng ký cư trú (công an cấp xã, công an cấp huyện) để thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú (gồm đăng ký lưu trú, tạm trú, thường trú).
Nếu người được ủy quyền là thành viên cùng hộ gia đình thì văn bản ủy quyền không cần chứng thực, nếu không cùng hộ gia đình thì phải chứng thực theo quy định của pháp luật về ủy quyền.
Người không có nơi thường trú và đồng thời không có nơi tạm trú thì phải trực tiếp thực hiện thủ tục đăng ký, không được ủy quyền.
Có thể đăng ký trực tuyến
Điểm mới đáng chú ý nhất, theo điều 4 dự thảo, là người dân có thể thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú, qua đường bưu điện hoặc đăng ký trực tuyến qua cổng dịch vụ công.
Tương tự, việc trả kết quả đăng ký cũng có thể trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú, qua đường bưu điện hoặc đăng ký trực tuyến qua cổng dịch vụ công. Nếu người dân có yêu cầu trả kết quả qua đường bưu điện thì phải trả phí.
Được cấp giấy xác nhận theo yêu cầu
Cá nhân và hộ gia đình có nhu cầu sẽ được cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú. Giấy xác nhận thông tin về cư trú có giá trị xác định nơi thường trú, nơi tạm trú, tình trạng khai báo tạm vắng, nơi ở hiện tại của cá nhân hoặc hộ gia đình và có giá trị trong thời gian 30 ngày kể từ ngày cấp.
Người dân trực tiếp đến cơ quan đăng ký cư trú trong cả nước, không phụ thuộc vào nơi cư trú, để làm thủ tục cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú và chỉ cần xuất trình một trong các giấy tờ, tài liệu thể hiện thông tin số định danh cá nhân theo quy định của pháp luật. Giấy xác nhận phải được cấp trong vòng 1 ngày làm việc.
Và nhiều quy định khác liên quan đến việc đăng ký cư trú, hộ khẩu của người dân cũng được nêu chi tiết trong dự thảo. Bạn đọc có thể tham khảo toàn văn và nêu ý kiến góp ý qua Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.
TH
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM